ترکمن لر تزه یاشاییش

انجیل ترکمنی

انجیل ترکمنی را میتوانید از اینجا بخوانید و بشنوید.

همچنین پی دی اف انجیل ترکمنی را میتوانید دانلود کنید.

ضمنا در این صحفه بقیه کتابها از کتاب مقدس را بعدا قرار میدهیم.

Facebook @turkmenhakykaty