ترکمن لر تزه یاشاییش

ترکمنچه اینجیل

ترکمِنچه اینجیلی شو یِردِن اُقیپ و اِشیدیپ بیلِرسینگیز.

شِیله هِم ترکمِنچه اینجیلینگ پی دی اِف‌‌ینی دانلود اِدیپ بیلِرسینگیز.

شو صایفاحدا کیتاپ مُقادِّسینگ باشغا کیتاپلارینی هِم سُنگرا قُیاریس

Facebook @turkmenhakykaty