انجیل ترکمنی

Raamattu.jpg

انجیل کلام خداست. شما می توانید این کلام را در این صفحه به زبان ترکمنی بخوانید یا به آن گوش کنید.

در ضمن بخشهای دیگر کتاب مقدس نیز به زودی افزوده خواهد شد.

لطفا برای بهتر خواندن کتاب مقدس در این صفحه از کامپیوتر استفاده کنید یا اگر از موبایل خود استفاده می نمایید، برنامه ما را از اینجا دانلود کنید.

 

  

 

  

Facebook @turkmenhakykaty