پیغام

عزیزان محترم ، هر هفته یک پیغام کوتاه از کتاب مقدس به صورت صوتی برای شما آماده خواهیم نمود تا امکان گوش دادن به آنها برای شما فراهم گردد. 

 

۲۰۲۰

 

۲۰۱۹

 

۲۰۱۸

 

۲۰۱۷

 

Facebook @turkmenhakykaty صفحه فیسبوک ما را مشاهدہ کنید