پیغام

عزیزان محترم ، هر هفته یک پیغام کوتاه از کتاب مقدس به صورت صوتی برای شما آماده خواهیم نمود تا امکان گوش دادن به آنها برای شما فراهم گردد. 

 

۲۰۲۱

 

۲۰۲۰

 

۲۰۱۹

 

۲۰۱۸

 

۲۰۱۷

 

 

 

  

Facebook @turkmenhakykaty