دانلود PDF کتاب مقدس

در این صفحه شما میتوانید انجیل ترکمنی را بصورت فایل PDF مشاهده کنید ، پرینت بگیرید و یا ذخیره نمایید.

 

  

 

  

Facebook @turkmenhakykaty