دانلود PDF کتاب مقدس

در این صفحه شما میتوانید انجیل ترکمنی را بصورت فایل PDF مشاهده کنید ، پرینت بگیرید و یا ذخیره نمایید.

 

Facebook @turkmenhakykaty صفحه فیسبوک ما را مشاهدہ کنید