اینجیلی موبایلینگیزا دانلود اِدینگ

ترکمِنچه اینجیلی شو یِردِن موبایلینگیزا دانلود اِدیپ بیلِرسینگیز.

بو برناما بیلن خودایینگ سوزونی ترکمنچه دیلیینده اوقیپ بیلرسینگیز یا دینگلپ باشارارسینگیز.

آندروید موبایللار اوچین دانلود 

آیفون موبایللار اوچین دانلود 

باشغا بیر یول Holy Bible  برنامانی آندروید یا آیفون موبایلینگیزا دانلود ادیپ آیارلاما بولومونده تورکمنچه دیلینی سِچیپ موقادّس کیتابی اوقیماق یا دینگلمکدیر.

Share