کُپی رایت و اِرتیباط قورما بیلگیلِری

بو وب سایت اینترنت نشیر اتمک خیدماتلادی طارافیندان تایارلانمیشدیر

کوپرَک بیلگی آلماق اوچین بو آدرسه یازینگ tamas@turkmenhakykaty.com

وب سایتدا گلن بوتین بیلگیلرینگ کپی رایت حاقلاری ترکمن حاقیقاتی آدینا ثبت ادیلمیشتیر.