سارغیت

عزیز دُغانلار، هِر هِفته بیز بیر قیسغا سارغیت مُقادِّس کِتابدان اِشیدّیرمِک اوچین تایارلیق گُرِریس و اینجیلدَکی عیسی مسیحینگ سُزلِریندِن سیزه اُقیپ بِرِریس.

 

۲۰۲۱

 

۲۰۲۰

 

۲۰۱۹

 

۲۰۱۸

 

۲۰۱۷

 

  

 

  

Facebook @turkmenhakykaty