سارغیت

عزیز دُغانلار، هِر هِفته بیز بیر قیسغا سارغیت مُقادِّس کِتابدان اِشیدّیرمِک اوچین تایارلیق گُرِریس و اینجیلدَکی عیسی مسیحینگ سُزلِریندِن سیزه اُقیپ بِرِریس.

 

 

Facebook @turkmenhakykaty فیسبوک صایفاحمیزا باقینگ